تغییر ریجن اکانت استیم به روسیه

 

در خدمتی نو از فروشگاه دیجی کی برای اولین با در ایران، از این پس امکان تغییر ریجن اکانت استیم به کشور روسیه مهیا میباشد. استیم پس از اعمال محدودیت های سنگین امکان تغییر ریجن را بسیار دشوار کرده و به مانند قبل با صرفا تغییر اطلاعات و آدرس اکانت اجازه تغییر نمیدهد. فروشگاه دیجی کی با بررسی دقیق شرایط و تست چند روش، به معتبر ترین راه ممکن کشور اکانت استیم شما عزیزان را به کشور روسیه تغییر داده و میتوانید به راحتی بازی های مورد نظر خود را که مناسب این ریجن میباشد تهیه فرمایید. تغییر ریجن استیم در روز های پایانی تخفیفات تابستانه سال 2020 به طور کلی تغییر شرایط داده و این قابلیت عملا از دسترس بسیاری از کاربران و حتی فروشگاه های بازی خارج شد که از این رو بر آن شدیم تا روشی معتبر را استفاده کرده تا این نیاز کاربران همیشگی فروشگاه دیجی کی را رفع کنیم تا دیگر دردسری از این بابت متوجه آنان نباشد. اگر شما هم از آن دسته کاربرانی هستید که ریجن اکانت شما دارای مشکل تغییر ریجن میباشد میتوانین به راحتی تغییر ریجن اکانت استیم به روسیه را به ما سپرده تا شما را از این مشکل رها کنیم. تغییر ریجن اکانت استیم به روسیه از مواردی ببوده که همواره کاربران از فروشگا درخواست داشته که به لطف این خدمت جدید امکان آن فراهم میباشد.